Økt pågang fra kvinner som er ofre for menneskehandel

Prostituerte henvender seg til krisesentre. Likevel er det få av dem som tar mot hjelp.

Mer på nrk.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: