Hjelper kvinner ut av sexindustrien


MWO_slide_01

Maritastiftelsen er best kjent for sitt diakonale arbeid blant rusavhengige på Oslos gater. Men etter tilstrømmingen av utenlandske prostituerte har Maritastiftelsen startet et tilbud, kalt “Marita Women”, spesielt rettet mot disse. 

I følge tall fra Pro-senteret er omtrent halvparten av prostituerte i Norge utenlandske. Halvparten av de igjen kommer fra Nigeria. Andre land som kommer høyt på statistikken er Thailand, Romania og Bulgaria. FN-rapporten  “Global Report on Trafficking in Persons” fra 2012 tyder på at en stor andel av disse kvinnene ofre for menneskehandel.

Historiene til disse kvinnene er alle forskjellige, men mange likhetstrekk. Ofrene for  blir lurt til Norge med fagre løfter fra bakmenn. Noen av kvinnene vet at de skal selge sex, andre får forespeilet helt andre jobber. Felles for mange av disse er at de jobber under slavelignende forhold, gir stor andel av profitten til bakmenn og får friheten sin kraftig begrenset.

Marita Women ble startet i 2008 som en del av prosjektet “Ny karriere” som skulle hjelpe utenlandske prostituerte over i en ny karriere. Gjennom oppsøkende arbeid kommer organisasjonen ofte i kontakt med kvinner som er motiverte til å finne seg et annet yrke, men som mangler kompetanse og nettverk.  Disse får tilbud om arbeidstrening og midlertidig bolig i Norge. Etter endt praksisperiode får kvinnene hjelp til å skaffe jobb og bolig, enten i hjemlandet eller i Norge.

Jeannete Markussen

Jeanette Markussen er sosialarbeider i Marita Woman jobber derfor tett på disse kvinnene. Midt i fellesferien tok hun seg tid til å svare på noen spørsmål.

– Hvor jobber Marita Women?

– Arbeidet vårt finner sted ulike plasser i Oslo sentrum.

– Hvem samarbeider dere med?

– Vi har et nært samarbeid med NAV i forbindelse med arbeidstreningsprosjektet vårt. Videre samarbeider vi med Kirkens Bymisjon, menigheter og diakonale aktører i utlandet.

– Hva er de viktigste årsakene til at kvinner og menn kommer til Norge for å selge sex?

– Det er helt klart økonomiske årsaker. Den vanskelige økonomiske situasjonen i Europa gjør Norge til en attraktiv plass. Videre er det viktig å understreke at sex-salg i stor grad handler om mangel på gode alternative måter å tjene penger på.

– Hvor mange av de prostituerte dere møter er ofre for menneskehandel?

– Innledningsvis har jeg lyst til å bemerke at vi bevisst ikke bruker merkelappen “prostituert” da kvinnene og mennene er så mye mer enn det, og mange av de identifiserer seg heller ikke med begrepet. Vi sier heller kvinner og menn i prostitusjonsmiljøet.

– Jeg har ikke et nøyaktig tall på hvor mange av våre brukere som er utsatt for menneskehandel, men med utgangspunkt i FNs palermoprotokoll definisjon er det helt klart en stor prosentandel.

– Hvordan har de prostituertes situasjon forandret seg etter at sexkjøploven ble innført?

– Her er det ulike oppfatninger. De fleste uttrykker at det har blitt vanskeligere å selge sex da kundene er mer tilbakeholdne. Videre viser en undersøkelse gjort av Pro-senteret en endring i hvilken type vold kvinnene opplever. Man ser en reduksjon i antall voldtekter, ran, slag og tvangshandlinger rettet mot kvinnene. Samtidig ser man en økning i eksempelvis den psykiske volden og trusler om bruk av våpen.

– Har dere mottatt trusler fra bakmenn?

– Nei det har vi ikke gjort.

– Hvilken effekt har prosjektet “ny karriere” hatt?

– Vi har fått tilbakemelding på at kvinnene er veldig fornøyd med å være deltakere i prosjektet. Vi opplever at mange av de blomstrer, oppdager nye ressurser i seg selv og får en hverdag med mer mening. Kvinnene er ofte i en ekstremt vanskelig og sårbar situasjon, og det å komme seg opp av senga og videre på jobb er en utfordrende handling i seg selv, noe som igjen skaper en følelse av mestring.

– Vi vet at mange av de som har vært hos oss har klart å komme ut av sex-industrien. Noen har nye prosjekter på gang, både i form av utdannelse og arbeid. Samtidig er det en del av kvinnene som ender med å ikke få oppholdstillatelse i Norge etter avsluttet refleksjonsperiode. De ønsker vi å tilby et trygt opplegg i hjemlandet. Hvis ikke havner de lett i sex-industrien igjen. Vi har kontakt med en organisasjon i Nigeria som holder på å bygge et rehabiliteringssenter for kvinner som returnerer. Slike samarbeidspartnere er kjærkomne i vårt arbeid!

– Hvordan kan man engasjere seg i Marita Women?

– Vi trenger både nye frivillig medarbeidere og pengegaver. Send mail til women@marita.no for mer informasjon! Pengegaver kan settes inn på konto 3000 17 15050, husk å øremerke de “Marita Women”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: