Oxfam avslører matprodusentene

Oxfam er et internasjonal paraplyorganisasjon som jobber med å fremme menneskerettigheter og få slutt på fattigdom. Etter 18 måneder med detektivarbeid, kan de avsløre hvordan de ti største matprodusentene driver forretning. Her kan du se rangering etter hvor bra de gjør det på områder som gjennomsiktighet, vannforbruk, arbeideres rettigheter, bærekraftig landbruk, kvinners rettigheter og landeierskap. Alle selskapene har forbedringpotensiale.

De store selskapene er store takket være oss forbrukere. Oxfam har gjort det enkelt å bruke forbrukermakten og spre budskapet via facebook eller twitter eller plakat i fysisk format.

Gå inn på: http://www.behindthebrands.org/en

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: