OUS tiltalt for å utnytte utlendinger

Sykepleiere OUS

Oslo Universitetssykehus ble ikke tiltalt for menneskehandel, men har blitt tiltalt for medvirkning til utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. Dette er et langt mindre alvorlig tiltale enn menneskehandel, men det viser at påtalemakten tar saken seriøst og vil forhåpentligvis føre til at OUS skjerper rutinene rundt ansettelse av utenlandsk arbeidskraft.

“Eli Gunhild By i sykepleierforbundet sier til TV 2 at hun er glad saken blir tatt alvorlig av politiet.

– Jeg er veldig glad for at politiet tar slike saker på alvor og at det tas ut tiltale mot dem som utnytter utenlandsk arbeidskraft. Det er politiet som har ansvaret for hvilket lovverk som benyttes. Jeg forventer at OUS tar lærdom av dette og heretter bruker seriøse aktører, sier By.”

Les hele saken på TV2.no.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: